اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396

اکسل-داده-های-اقتصادی-و-مالی-ایران-برای-دوره-زمانی-سال-هاي-1380-الی-1396

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: xls
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 10 کیلوبایت
قیمت: 17000 تومان

دانلود اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396،
در قالب xls، شامل داده های مربوط به:

جمعیت فعال اقتصادی (نفر)
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ)
جمعیت بیکار (نفر)
نرخ بیکاری (درصد)
ترکیب صادراتی (میلیون دلار)
خصوصی‌ سازی به تفکیک نوع واگذاری (میلیارد ریال)
خصوصی‌ سازی به تفکیک حجم واگذاری (میلیارد ریال)
خصوصی‌ سازی براساس بازار عرضه سهام (میلیارد ریال)
خصوصی‌ سازی به تفکیک طبقه‌ بندی اصل 44 (میلیارد ریال)
سرمایه‌ گذاری خارجی جذب شده (به تفکیک روش سرمایه‌ گذاری) (هزار دلار)
سرمایه‌ گذاری خارجی مصوب (هزار دلار)
تسهیلات دریافتی (فاینانس) از بانک‌های تجاری خارجی (میلیون دلار)
تراز عملیاتی (میلیارد ریال)
تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (میلیارد ریال)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

خرید فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دریافت فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

خرید پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دریافت نمونه سوال اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

خرید پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دریافت مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

خرید فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

خرید مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از download

دانلود مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

خرید پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دریافت فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

خرید نمونه سوال اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دریافت فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

خرید فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دریافت فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

خرید کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از www

دانلود مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دریافت پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

خرید فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دریافت کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

خرید تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دریافت تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

خرید فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

خرید فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود نمونه سوال اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از pdf

دانلود کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دریافت فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

خرید نمونه سوال اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

خرید فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دریافت فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دریافت فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دانلود کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از word

دریافت تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

خرید تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود پروژه اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دریافت کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دریافت مقاله اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود فایل اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دریافت فایل pdf اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

خرید کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دانلود کارآموزی اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

دریافت فایل word اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free

خرید تحقیق اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سال هاي 1380 الی 1396 از free


مطالب تصادفی